Comments

Isak Forsberg

Tror det har blivit ett derveringsfel i uppgiften som handlar om Likelihood-funktionen? Derveringen  med 8*Ln(1-theta) tänker jag borde bli  -8/(1-theta) då man måste ta hänsyn till inre derivatan och därför vara negativ?


Samuel Larsson

Båda stämmer. 8 / (θ - 1) är en förenkling av -8 / (1 - θ) genom att multiplicera täljare och nämnare med -1.

-8 * -1 => 8

(1 - θ) * -1 => (-1 + θ) => (θ - 1) 

profile/avatar/default
Joar Hellqvist

Om det är så att θ∗obs är det största värde som L(θ) antar, borde inte svaret då ges av: θ∗obs = L(1/3)=((1/3)^4)*(1-1/3)^8 = 0,000481709? ​

Thomas Peterson

synonym till uppkastning är kräkning. Tror inte detta ord skall vara här

Christian Abdelmassih

@thomaspeterson: uppkastning och uppskattning är två något för nära ord. Tack!

Erik Dahlström

Möjligt att skriva ut den beräkningen här? :)

Christian Abdelmassih

Väntevärdet i denna sannolikhetsfördelning har inte beroende av utfallen utan bara av θ\theta . Detta för att kNk \in \mathbb{N} summeras mot oändligheten och ger en oändlig summa-serie. Denna serie kan uttryckas i som en enda term som geometrisk summa som råkar vara just 1θ\frac{1}{\theta} . Det är därför man ska använda sig av formelsamlingen och inte härleda beviset.