Comments

Lina Ljungqvist

Finns det något "miniräknar-hack" för att lösa ut n?

Christian Abdelmassih

Tyvärr inte, miniräknartricksen funkar bara när input-parametrarna är givna. I detta fall hade vi t.ex kunnat räkna ut 0.150.15 i raden ovan med enkelhet om vi haft nn . Nu är fallet bakvänt.

Anna-Mona J Vuitton

jag förstår inte hur n löses ut...

Ariel Blomqvist Rova

Hahaha :) Sanning.

Omar Ali

Knas

Martin Lindberg

Tjipp! I fördelningsfunktionen finns här både variablerna x & t. Ska det vara så? Eller har tryckfelsdino varit framme?

Christian Abdelmassih

@martinlindberg: Japp det ska vara det! tt är bara en variabel som används för integrationen för att xx redan är upptagen. På wikipedia hittar du samma formel :)

Klara Bergman

Varför blir lambda negativ i ekvationen?

Christian Abdelmassih

Om du tar en titt i tabellsamlingen i tabell 2 så ser du att P(X>λα)=αP(X>{\lambda}_{\alpha})=\alpha . I vårt fall är sannolikheten omvänd P(Y120)P(Y \le 120) och därför behöver lägga till ett minustecken. Men ja, jag håller med om att det inte framgick i svaret. Ska uppdatera det inom kort :)

Mollie Wejdenstolpe

Jag förstår att P(Y≤120)=Φ( ​120-8n/4√ ​n​​ )=0.15. Och att P(X>λ ​α ​​ )=α, och i vårt fall är α=0.15, vilket innebär att vi kan sätta dem lika med varandra: P(Y≤120)= P(X>λ ​α ​​), men vad händer sedan? Hur får vi det innanför Φ att vara lika med -λ ​α?

Christian Abdelmassih

@mollie: Om du tar en titt i tabellsamlingen på tabell 1 så ser du att argumentet för Φ är xx och om vi sedan tittar i tabell 2 så ser du att det xx mäter i förra tabellen motsvaras av λα{\lambda}_{\alpha} i den andra tabellen. Med det sagt så letar vi efter punkten där arean α=0.15\alpha=0.15 är som naturligt blir $${\lambda}_{0.15}$$ fast med ett minus.