Comments

Richard Härlin
där σ∗obs{{\sigma}^{ * }}_{obs}σ∗obs​ skattas genom roten ur stickprovsvariansen sss . Vi får detta värde till

Felskrivning? I beräkningarna som följer verkar det som att sigma*obs skattas som s, inte roten ur s.

profile/avatar/default
Pethrus Gardborn

Vi vet väl redan väntevärdena på de båda könen baserat på medelvärdena på x och y som är givna i uppgiften? Formeln du använder ska väl bara användas då variansen är samma, men i vårt fall är den ju olika för X och Y?

Christian Abdelmassih

@pethrus-gardborn Hej! Det vi har givet i uppgiften är uppskattningar av väntevärdena. Vi kan dock inte säga att de motsvarar väntevärdena så förblir de okända. På din andra fråga så missade jag att skriva ett antagande kring avvikningen i uppgiftsbeskrivningen. Lägger till det med detsamma. Tack!

Emelie Johansson

Hur tolkar jag svaret?

Christian Abdelmassih

@emelie-johansson: Vi kan konstatera med 95%95\% konfidens att standardavvikelsen σ\sigma är inom det givna intervallet 🙂

profile/avatar/default
Mohamed-ab9

Skulle du kunna förklara denna del av lösningen? Vf kan man inte uppskatta standardavvikningen som i tidigare avsnitt? Här så dividerar vi med roten ur n, vf?

Erik Dahlström

Hej, jag är förvirrad av den här delen eller tycker kanske det gick snabbt. Räknar du ut s med formeln under 8. Statistiskt material i KTH:s formelsamling?

Christian Abdelmassih

Precis, i och med att denna kommer efter punktskattningen valde jag att inte skriva ut beräkningen men har nu lagt till hur det går till så läsaren kan hänga med

Christian Abdelmassih

Anledningen är att detta fall är mera komplicerat då vi egentligen har två fördelningar och undersöker skillnaden av dessa. Om du tar en titt i KTHs formelsamling som länkats ovan under §11.1a) så står det att om X1,,Xn{X}_{1}, \dots, {X}_{n} är oberoende s.v. kommer X(μ,σn)\overline { X } \in (\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) där X\overline{X} råkar motsvara θ\theta .

profile/avatar/default
Mohamed-ab9

Jag gissar att den förväntande skillnaden motsvarar medelvärdet eller hur?

Christian Abdelmassih

Just precis, man ska alltså skapa ett konfidensintervall för hur medelvärdet kan variera!

Ariel Blomqvist Rova

Väldigt bra beskrivning. Många tar mycket mer plats åt att förklara mycket sämre :D

Tristan Edwards

Verkar vara en parentes för mycket (eller för lite?) här :)

Christian Abdelmassih

Om du scrollar till höger så ser du resten av ekvationen :)

Erik Dahlström

Varför får vi variansskattningen? Redundant information för att förvirra?

Christian Abdelmassih

Nejdå! Variansskattningen används i ekvationsrad 2 :)

Erik Dahlström

Just det. tack!

Erik Dahlström

Det står ju inte i uppgiften att x1... är från normalfördelningen - ska man bara anta det?

Christian Abdelmassih

Precis! Man ska kunna känna igen vilka fördelningar som är lämpliga för vilka situationer. Jag har dock lagt till en liten hint nu om var stickproven är hämtade ifrån så man har lite mer att gå på.

Christian Abdelmassih

Dock visar det sig att just skolbetyg inte är normalfördelade så då får vi nog lägga till det :)

Erik Dahlström

Hahahaha