Comments

Ariel Blomqvist Rova

Fett bra med genomgång av räknarfunktionerna. Sist utnyttjade jag INTE att jag kunde verifiera många av mina svar on the spot och konsekvensen var förödande.

Christian Abdelmassih

Yeah, det går väldigt hand i hand i den här kursen även om man bör kunna räkna ut saker och ting för hand.

Thomas Peterson

Hej, om man ritar denna funktionen i grafräknaren är den avtagande. Varför säger man då att den är ökande?

Christian Abdelmassih

@thomaspeterson I exponentialfördelningen ökar sannolikheten väldigt snabbt i värde då täthetsfunktionen minsksar exponentiellt. Jag håller med om att det inte är rätt skrivet och rättar det med detsamma 😊 För att ge en förklaring så har det att göra med att arean under fördelningsfunktionen borde uppnå 50% 50 \, \% ganska snabbt beroende vad λ\lambda är men troligen inom de första tidsenheterna.

Erik Dahlström

Hej! Jag förstår inte var E99 kommer ifrån. Kan någon förklara?

Christian Abdelmassih

Tjena! E99 motsvarar miniräknarens oändlighet!

profile/avatar/default
JAB

Jättebra att du går igenom miniräknaren och hur man skriver till den!

Linnéa Ödborn Jönsson

Varför beskrivs det som t.ex. "x är större än eller är lika med", när det står i uppgiften att det enbart ska vara "x större än"?

Christian Abdelmassih

@linna-odborn-jonsson: Det har att göra med att detta är en kontinuerlig fördelning. I och med att arean under en punkt är 0 så spelar det ingen roll om man använder lika med eller större eller enbart lika med. Svaret blir detsamma :)