Lesson 1

Introduktion

0

INVESTERA SOM MÄSTARNA

Den här kursen är helt enkelt en sammanfattning av en bok, Investera som mästarna, skriven av Jonas Bernhardsson för Aktiespararna kunskap.


Boken börjar med en frågeställning om hur vida det faktiskt går att slå index. Många studier har på senare visat att aktivt förvaltade fonder alldeles för sällan står sig mot en indexfond över tiden. Det finns vissa som tror att marknaden är extremt effektiv och att alla information som finns tillgänglig når alla, och således är det mycket svårt att vara bättre än genomsnittet. Skribenten vill helt enkelt lyfta dom legendariska förvaltarna som slagit index konsekvent över mycket lång tid.


För att blanda upp det hela så finns det tre kapitel som berättar om när Nick Leeson lyckas få världens äldsta bank, Barings Bank, i konkurs genom terminshandel. hur Merton & Scholes fond Long-Term Capital Management förlorade 45 miljarder dollar genom att försöka applicera Martingales metod på obligationsmarknaden och hur bröderna Hunt spekulerade i silver och köpte upp mer än hälften av alla kända tillgångar av silver, vilket slutade i en stor konkurs när priset föll och de började sälja av silvret. Centralbankschefen på den tiden, Paul Volcker gick med på en plan för att undvika en kollaps av det finansiella systemet.


Jag har valt att utelämna dom tre kapitlen och även några andra, för att istället fokusera på de mer bekanta namnen.

Comments

icon

Be the first to comment!