Lesson 3

Input och kommentarer

5

Input-satsen

Ett väldigt viktigt anrop man tidigt brukar vilja använda sig av är input(). Den gör att användaren får mata in text genom att svara på något i shell-fönstret. Låt oss testa för att se hur det funkar!


Shell-fönstret frågar användaren vad den heter som får mata in det


Om du testar att skriva den här koden själv och kör den så kommer du se att användaren själv får mata in vad den heter. Vi kollar på några saker i föregående kod som man kanske inte förstår direkt.

  • Inom parenteserna till input() så skriver man frågan som en textsträng. Alltså det man vill att programmet ska skriva ut för att be användaren skriva in något. Anledningen till att jag har ett mellanslag vid slutet av meningen är för att ha ett mellanslag mellan frågan och det användaren skriver in. Det ser snyggare ut så!

  • Det som användaren skriver in hamnar i variablen svar, som hade kunnat heta vad som helst.

  • För att printa ut en kombination av en textsträng och en variabel så använder jag operationen plus (+) för att slå ihop dem. Detta innebär alltså att två textsträngar slås ihop till en textsträng i den ordningen som strängarna står. Även här vill man ha ett extra mellanslag så att inte "Hej" och det som variabeln svar innehåller ska bli ett och samma ord. Utan mellanslaget hade det som skrivits ut i mitt exempel varit HejMollie istället för Hej Mollie.

Operander

Som vi såg alldeles nyss så kan man addera två textsträngar genom att använda sig av plus(+). Detta är inte det enda man kan göra med hjälp av operander så därför ska vi kolla lite på vad mer man kan göra!


Om man har två int eller float som man vill addera kan man göra det med hjälp av addition(+) och likadant om man vill använda sig av subtraktion(-), multiplikation(*) eller division(/). Se några exempel nedan:När det gäller strängar är det främst plus(+) som används men även multiplikation(*) kan vara användbart genom att skriva till exempel såhär:


Exempel på strängoperationer


Notera att man inte kan använda operander om man har två olika datatyper, då kommer du få ett felmeddelande. Detta kommer vi att lösa under lektionen "konvertering av datatyper".Kommentarer

Det brukar vara bra att kommentera sin kod för att förstå tanken bakom en viss kodbit, samt för att andra lättare ska kunna läsa och förstå ens kod. Det finns två sätt att kommentera i Python.


Det första och vanligaste sättet att kommentera är genom att skriva # som skapar en kommentar för en rad. Man kan göra det på en tom rad eller efter koden på en rad. Det kan se ut såhär:

Det andra sättet att kommentera är genom att använda sig av """ (3 st. "-tecken) och avsluta kommentaren med """. Detta är smidigt när man vill skriva längre kommentarer, eftersom de då kan sträcka sig över flera rader. Se hur det kan se ut nedan:

Comments

icon

Be the first to comment!