Lesson 2

Grunder

6

Print-satsen

I förra lektionen så testade vi att skriva print("Hello world"), men vad var det som det anropet gjorde egentligen? Jo, det vi testade var att använda anropet print som skriver ut ("printar") något på skärmen. Det som skrivs ut är det som står inom parenteserna.


Du kan själv testa följande anrop och se vad som händer:

Var inte orolig över att den sista raden inte verka fungera, det ska vi kolla på alldeles strax!

Datatyper

Datatyper kan låta som ett krångligt ord men det behöver inte vara särskilt svårt. Till och börja med kan vi kolla på de enklaste datatyperna som är string, int och float.


string (eller sträng på svenska) är en text. Den kan bestå av ett eller flera ord, eller bara ett tecken av något slag. Man gör något till en sträng genom att sätta "" eller ' runt omkring. Alltså "hello world" eller 'hello world'. Då har man gjort en sträng av texten hello world. En sträng kan man använda print-satsen på precis som vi gjorde när vi skrev print("Hello world").


int är en siffra ("int" är en förkortning för "integer"). Det representerar ett heltal, till exempel 11, 22 eller 10001000. Om man vill printa siffran 11 skriver man bara print(1) .


float är ungefär som en int med skillnaden att den har decimaler. Istället för int:en 22 så har vi 2.02.0 och vi kan även använda tal som 2.72.7. Notera att man använder punkt(.) och inte komma(,) då Python är ett amerikanskt programmeringsspråk. Om vi vill printa ett decimaltal i form av en float skriver vi till exempel print(2.718281828) .

Variabler

Om du testade att skriva print(hej) tidigare så fick du ett felmeddelande utskrivet på skärmen.


Felmeddelande för print(hej)


Det här är för att bokstavskombinationer som inte har "" runt omkring sig tolkas som variabler. Om man försöker att anropa en variabel som inte har definierat tidigare kommer man att få detta felmeddelande. Det är bra att redan nu lära sig att känna igen sina felmeddelanden så att man vet vad man har gjort fel.


En variabel definierar man genom att sätta ett "lika med"-tecken (=) mellan ett namn och ett värde av någon datatyp. Några exempel på det:

Anledningen till att man gör det är för att variabeln nu kommer att komma ihåg vad den innehåller för värde. Senare kan man få fram det värdet genom att bara skriva variabelns namn.


Obs! Variabelnamn får inte börja med en siffra och får heller inte innehålla några bindestreck(-), punkter(.), mellanslag eller andra konstiga tecken.


När man namnger sina variabler får man väldigt gärna försöka beskriva vad den innehåller i namnet och om namnet är flera ord kan man särskilja dem med stor bokstav eller understreck (_). Alltså enligt följande:

I motsats till vad många tror så kan man oftast använda tecknen å, ä, ö för variabelnamn. Testa om det funkar på just din dator!

Exercise

Testa att skriva följande:

Så kommer du se att variabeln kommer ihåg vad den innehåller för värde.

Comments

icon

Be the first to comment!