Lesson 3

Operander

42

Addition

När man programmerar hamnar man ofta i en situation där man måste öka eller minska värdet på sitt variabeltal.

I exemplet nedan har vi en variabel a som är lika med 1 (det är alltså en int). Vi vill addera 2 till detta tal, och sedan skriva ut dess nya värde. Det finns två olika syntaxer för att utföra detta (båda fungerar precis lika bra, man får helt enkelt välja den man känner sig bekvämast med!)

Övriga operander

Pythons övriga operander fungerar på samma sätt som additionen. Här är en kort lista på vilka de är och vilket tecken de använder:

  • Subtraktion (-)

  • Multiplikation (*)

  • Division (/)

  • Exponent/Upphöjt till (**)

  • Kvoten av heltalsdivision (//)

  • Resten av heltalsdivision (%)

Troligtvis är det additionen som du kommer att använda mest, men ibland stöter man på situationer där till och med resten av en heltalsdivision kan vara riktig användbar! För att kontrollera om variabeln a är ett jämt tal kan man t.ex. kolla om a % 2 är lika med noll!

Concatenating

Nu skulle man kunna tro att operander bara används för tal, men man kan faktiskt använda det för strängar också! Detta kallas för concatenating.Man skulle t.ex. kunna addera strängvariablerna a och b:

Ett exempel på multiplikation av strängar:

Comments

icon

Be the first to comment!