Intro till design & produktframtagning

Sammanfattningar från KTHs Intro till design & produktframtagning

About Dea Brunner

Studerar Medieteknik på KTH. Kan lite om allt!