Intro till design & produktframtagning | Ludu

Intro till design & produktframtagning

by Dea Brunner Dea Brunner

"Sammanfattningar från KTHs Intro till design & produktframtagning"

Chapter 1: Design ur ett genusperspektiv

  1. Design ur ett genusperspektiv
  2. Designhistoria
  3. Teknikhistoria
  4. Gestaltning och Semiotik
  5. Ergonomi
  6. Att leda designprojekt

Anteckningar från Karin Ernbergs föreläsning om Design ur ett genusperspektiv

About the author