Lesson 3

Variabler

1

Variabler är grunden i all slags programmering. En variabel blir tilldelad ett värde och detta värde kan senare användas genom att skriva variabelns namn. Man kan se det som att man sparar värden för att senare använda dem. Den stora fördelen med variabler är att de kan användas om och om igen.String (sträng, text)

För att lagra text använder vi nyckelordet String. T.ex:

Notera att vi måste ha citattecken (" ") när vi ska spara text.

Boolean (sant eller falskt)

För att lagra ett värde som antingen är sant eller falskt i en variabel använder vi nyckelordet boolean. T.ex:

Exemplet kan tolkas som att vi inte läser böcker.

Int (heltal)

För att lagra ett heltal använder vi nyckelordet int. T.ex:

Float (flyttal)

För att lagra ett flyttal använder vi oss av nyckelordet float. T.ex:

Double (decimaltal)

För att lagra decimaltal använder vi oss av nyckelordet double. T.ex:

Skriva egna kommentarer

För att skriva kommentarer i sin kod skriver man // T.ex.

Appropå float och double

Nu kanske ni undrar vad skillnaden mellan en float och en double egentligen är?


Låt oss kolla på StackOverflow!


En float är en 32 bitars och en double är en 64 bitars


Detta innebär att en double kan ha fler decimaler än vad en float-variabel kan ha. Detta kan göra skillnad om man t.ex. ska multiplicera två väldigt små tal med varandra.

  • Vi skapar två tal som vi kallar tal1 och tal2

  • Vi tilldelar variablerna värdena 5 respektive 15

  • Vi skapar en variabel med namnet summa där vi adderar tal1 och tal2

  • summa är alltså lika med 5+15=205+15=20

Notera att tal1 = 5 och tal2 = 15 tills de blir tilldelade ett nytt tal.

Variabler kan även använda sitt nuvarande värde för att öka eller minska sitt värde med en konstant. T.ex:

Det kan även skrivas såhär:

Något som förekommer ofta är att man vill öka värdet med 1 eller minska värdet med 1.


Då brukar man skriva såhär:

Konvertering mellan variabler

Om man vill omvandla från datatypen int till string görs det på följande sätt:

Det finns dock en genväg genom att skriva såhär:

Det finns tyvärr ingen genväg om man vill konvertera tvärtom (från String till int).


String till int:

int till double:

double till int:

Som ni ser i exemplet ovan så avrundas talet nedåt. I Java avrundas tal alltid nedåt när de konverteras. Det kvittar alltså om talet är 9.99, när det omvandlas till ett heltal avrundas det ändå till 9 oavsett decimaler.


Detta är något som alla slags programmerare måste ta hänsyn till när de gör omvandlingarna från decimaltal till heltal.

Comments

icon

Be the first to comment!