Lesson 1

Introduktion

0

Med *NIX menas alla UNIX-liknande operativsystem, framförallt Linux och OS X. Dessa operativsystem har väldigt kraftfulla terminaler som kan användas till oerhört mycket. Den här kursen innehåller grunderna i hur man kan använda ett *NIX-system via dess terminal; vilka kommandon som finns, tips på hur de kan användas samt andra saker som kan vara intressanta att veta.

Comments

icon

Be the first to comment!