Lesson 1

Grafisk Produktion

14

Detta kapitel innefattar följande:

 • Det grafiska produktionsflödet

 • Strategiskt arbete inför grafisk produktion

 • Ekonomisk påverkan kring olika val

 • Aktörer i den grafiska produktionen

Ord som är bra att ha koll på

Grafisk produktion: Stegen för att framställa en grafisk produkt.


Upplagor: Antal exemplar eller fullständiga produkter som produceras.


Format: Storleken eller dimensionerna på pappret.


Omfång: Antal sidor i en upplaga.

Introduktion

Grafisk produktion är alla stegen för att framställa en grafisk produkt. Förut krävdes det specialiserade yrkesgrupper och företag för varje steg i produktionen, vilket gjorde det lätt att veta vilken yrkesgrupp eller vilket företag som gjorde vad. Då tekniken har utvecklas till det billigare och kunskapen har blivit mer lättillgängligt har fler privatpersoner/företag själv kunnat genomföra ett större del av den grafiska produktionen, vilket har lett till att rollfördelningen och gränserna blivit mer diffusa. Det är alltså inte längre självklart vem som gör vad. Därför har man brutit ned grafisk produktion i 8 grundläggande steg (bestående av 4 block) för att lättare kunna identifiera ansvarsområden.

Grafisk produktionIdé och koncept

1. Strategiskt arbete:  Går igenom vad man vill göra, vad som ska uppnås, vilka målgrupp är, vad trycksaken ska användas till och hur budskap ska fram.

2. Kreativt arbete:  Skissar och förbereder ett upplägg och går igenom en grafisk utformning.


Kreativ produktion

3. Bild och text: Skapar och redigerar bilder och/eller text till produkten.

4. Layout: Konstruerar den grafiska utformningen och placerar bilder och/eller text.


Industriell produktion

5. Prepress: Göra kontrolltryck för att titta om det ser bra ut samt framställa tryckplåtar.

6. Tryck:  Trycka produkten.

7. Efterbehandling: Skära och konstruera produkten, sätta ihop papperna o.s.v.


Logistik

8. Distribution: Skickar ut produkten till målgruppen.

Det strategiska arbetet

Innan man börjar producera måste man tänka igenom svar till några viktiga frågor:Dessa frågor är viktiga då de påverkar utformningen och valen under den grafiska produktionen. Om man ska producera en dagstidning så behöver man inte använda papper som klarar sig i flera år, vilket man kan behöva om man tillverkar en bok. Om man framställer en reklamtavla vill man ha hög bildkvalité som gör att det syns bra, till skillnad från direktreklam från lokala pizzerian som troligen måste hålla kostnaderna nere.

Vad påverkar kostnaderna?

Kostnaderna och vad man bör tänka på skiljer sig beroende på vad man trycker och hur mycket man trycker. När man gör få tryckningar brukar det kreativa arbetet vara det förhållandevis dyraste i grafiska produktionen medan vid många tryckningar är distribution det dyraste.Papper (se även kursen Papper)


Vid stora tryckningar kan valet av papper ha väldiga ekonomiska konsekvenser. Exempelvis kan tyngre papper leda till stora kostnader när man ska distribuera exempelvis 100.000 upplagor. Mer om pappers prisklasser tas upp i kursen Papper.


Upplaga, format och omfång


Större upplaga och omfång i större format kostar mer än mindre upplaga och omfång i mindre format. Prisskillnaden blir mindre ju mer man trycker eftersom varje tryck blir förhållandevis billigare p.g.a. startkostnaden för tryckpressen. Anledningen att formatet påverkar kostnaden är att man brukar trycka flera sidor åt gången på ett tryckark, alltså:


Större format : färre sidor per tryckark  

fler tryckningar högre kostnader.


Bildarbete


Många bilder blir redigerade i form av retuschering, friläggning (göra bakgrunden vit eller transparent) och justeringar av olika slag. Ju större bild och komplexitet, desto dyrare brukar det kosta.


Färger


Det absolut billigaste är att trycka med svart och vitt. Vill man ha färger så är det näst billigaste ett fyrfärgstryck, vilket betyder att man producerar färger utifrån fyra grundfärger: Cyan, Magenta, Yellow, blacK/Key-color, kallat CMYK-kulörsystemet (se Färglära). De flesta tryckpressar har fem eller sex färgverk, så det behöver inte mycket dyrare att använda sig av en eller två extra färger utöver CMYK. Det går att trycka fler färger än tryckpressen har färgverk men då måste man byta färgerna, rengöra tryckpressen, göra nya intag (förklaras under tryck) och trycka upplagen igen med de nya färgerna. Då det tar tid blir allt dyrare.


Layout


Hur bilderna och texten ska ligga på en sida är viktigt estetiskt och praktiskt sett. Öven här drar storlek och komplexitet upp kostnaderna.


Prepress


Innan man trycker måste man se till att ens trycksak kommer se bra ut efter tryckningen och att den är anpassad för att bli tryckt. Därav framställs provtryckningar för att kontrollera kvalitén.


Tryck


När man ska trycka något behöver man hyra en tryckpress. Det brukar finnas en startkostnad och en timkostnad. Startkostnaden är kostnaden för att förbereda/justera tryckpressen och provat tills man fått ett först godkänt tryckark (kallat intag) samt materialkostnaderna som tryckplåt och papper.


Efterbehandling


När man har tryck något kanske man inte vill ha sin trycksak på ett tryckark. Man kanske vill att tryckarken ska beskäras och sättas ihop till en bok, eller lamineras. Vi kan dela in efterbehandlingen i 3 kategorier:

 • Ytbehandling â?? Lackering, laminering, foliering och prägling.

 • Bearbetning av arken â?? Skärning, stansning, hålning och falsning.

 • Bindningar â?? Spiral/lim/textil-häftning.

Aktörer i den grafiska produktionen

Strategiskt arbete

Marknads- och informationsavdelningar, reklam- och designbyråer, mediarådgivning.


Kreativ arbete

Marknads- och informationsavdelningar, reklam- och designbyråer.


Bild och text

Fotografer, fotolaborationer, produktionsbyråer, prepressföretag, tryckerier, bildbyråer, inhouse-byråer, skribenter, redaktörer.


Layout

Reklam- och designbyråer, produktionsbyråer, prepressföretag, tryckerier, inhouse-byråer.


Prepress

Prepressföretag, kopieringsföretag, tryckerier, produktionsbyråer, inhouse-byråer.


Tryck

Kopieringsföretag, prepressföretag, tryckerier.


Efterbehandling

Tryckerier, bokbinderier.


Distribution

Tryckerier, bokbinderier, distributörer.

Kontrollfrågor

Exercise

Vilka är de 8 grundläggande stegen i grafisk produktion? Namnge dem från första till sista.

Solution

 1. Strategiskt arbete

 2. Kreativt arbete

 3. Bild och text

 4. Layout

 5. Prepress

 6. Tryck

 7. Efterbehandling

 8. Distribution.

Exercise

Vad är största kostnaden vid tryck av små upplagor och omfång respektive stora upplagor och omfång?

Solution

Kreativt arbete respektive distribution.

Exercise

Vad menas med intag?

Solution

Alla förberedningar/justeringar av tryckpressen tills man fått ett första godkänt tryckark.

Comments

icon

Be the first to comment!