Envariabelanalys

"Ludu räddade nog precis halva klassen från att få F på envarre-tentan!"

I den här kursen lär vi oss att räkna med funktioner som beror på en variabel! Vi kommer att gå igenom derivator, integraler och differentiella ekvationer. Du kan även komma hit genom att besöka www.envarre.se

About Tristan Edwards

Founder of Ludu and overall code geek. I like building cool stuff and designing things!

Average rating: