Lesson 1

Koncept

7

Vad är Bitcoin egentligen?


Vires in numeris = "Styrka i nummer"


Bitcoin (förkortas BTC) är världens första decentraliserade digitala valuta. Vad innebär då de här begreppen?

Digital valuta

Digitala valutor är egentligen inget nytt. Två exempel på digitala valutor som tidigare har använts på internet är Microsoft Points och Facebook Credits. Dessa användes för att snabbt och smidigt kunna köpa tjänster hos respektive företag.

Det man ska komma ihåg med de här valutorna dock är att de inte är självständiga, utan alltid bundna till en redan existerande valuta.

Amazons egna system, Amazon Coins, är till exempel alltid bunden till den amerikanska dollarn, genom att man på förhand har bestämt att 100 Amazon coins är detsamma som 1 dollar. Detta medför att om dollarn går ner i värde går även Amazon Coins ner i värde.

Decentraliserad valuta

Det här är det viktiga begreppet som skiljer Bitcoin från allt annat. Att valutan är decentraliserad innebär att mängden Bitcoins inte bestäms av ett centraliserat styre.

Dagens traditionella valutor som svenska kronor (SEK), dollar (USD) eller euros (EUR) är beroende av en centralbank (t.ex. Federal Reserve i USA, Riksbanken i Sverige).

Vi som medborgare har bestämt att låta de här bankerna reglera hur många sedlar och mynt som skapas utifrån vad de tror är bäst för ekonomin. Som ni säkert vet är det inte alltid som det här fungerar dock; ett skräckexempel är hyperinflationen i Tyskland efter första världskriget, som en följd av att regeringen tryckte alldeles för mycket pengar på väldigt kort tid och gjorde valutan helt värdelös.

Bitcoin, å andra sidan, förlitar sig istället helt och hållet på en särskild algoritm som gör att mängden bitcoins ökar fram till en viss punkt. Programvaran är Open Source (öppen källkod) och finns på http://bitcoin.org. Valutan är heller inte beroende av någon stat eller något företag.

Fördelar

Nu kanske du undrar "varför skulle jag vilja använda Bitcoin istället för en annan redan etablerad valuta?"

Bitcoin är väldigt lämplig för bl.a. internethandel. Det är otroligt smidigt att överföra bitcoins eftersom det oftast bara tar runt 10 minuter för en transaktion att gå igenom, vilket kan jämföras med en internationell banköverföring som kan ta flera dagar!

Jämfört med tjänster som PayPal sker dessutom Bitcoin-betalningar från en person till en annan utan någon tredjepart över huvudtaget, och man slipper därför dyra transaktionsavgifter!

En annan stark fördel är att ens Bitcoin-konto inte är direkt kopplat till ens riktiga identitet som med bankkort. Så länge man ser till att inte binda sitt namn till ens Bitcoin-adress har man alltså möjligheten att utföra nästintill anonyma transaktioner! Detta har såklart medfört att en stor del av den illegala handeln på internet (droger, vapen... m.m) numera ofta görs med bitcoins. Men man kan även tänka sig andra mer "etiska" användningsområden där man inte vill kunna bli identifierad, t.ex. en donation till Wikileaks.

Silk Road är en av de mest kända illegala sidorna och tar endast emot betalningar via Bitcoin.

Just nu är hela Bitcoin-rörelsen egentligen ett enda stort ekonomiskt experiment. Ingen vet hur en decentraliserad valuta kommer att påverka ekonomin, eller hur Bitcoins framtid ser ut. Alla regler som vi tror oss kunna inom ekonomi kommer att behöva skrivas om ifall valutan tar fart på riktigt, och det är detta som gör det hela så spännande!

Comments

icon

Be the first to comment!