Mycket ekonomiintresserad och fastighetsägare sedan många år tillbaka. Äger idag tre fastighetsbolag med sammanlagt 11 fastigheter.

Leif Eriksson joined Ludu!

hat+decorations